naltrexone

vivitrol implant
Tìm kiếm
GO
Hỗ trợ trực tuyến
Bình chọn
Bạn quan tâm đến môi trường thế nào ?OK Xem kết quả
Thông tin hữu ích


SẢN PHẨM KINH DOANH DỊCH VỤ TƯ VẤN Quan trắc, lập báo cáo kiểm soát ô nhiễm định kỳ
QUAN TRẮC, LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ
Giá tiền: vnđ
Theo quy định của nhà nước thì doanh nghiệp phải báo cáo giám sát định kỳ trong quá trình hoạt động của nhà nước.

+        Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

+        Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+        Căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

+        Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

+        Căn cứ thông tư số 04/2008/TT-BTNMT và 05/2008/TT-BTNMT hướng dẫn 2 nghị định trên.

A. MẪU BÁO CÁO

I. Thông tin chung

1.1.    Thông tin liên lạc

1.2.    Địa điểm hoạt động

1.3.    Tính chất và quy mô hoạt động

1.4.    Nhu cầu nguyên liệu và nhiên liệu

II. Các nguồn gây tác động môi trường

2.1.       Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải

- Nguồn phát sinh nước thải

- Nguồn phát sinh khí thải

- Nguồn phát sinh chất thải rắn và chất thải nguy hại

- Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung

2.2.       Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

-          Xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển;

-          Bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ, đáy biển;

-          Thay đổi mực nước mặt, nước ngầm;

-          Xâm nhập mặn; xâm nhập phèn;

-          Biến đổi vi khí hậu; suy thoái các thành phần môi trường; biến đổi đa dạng sinh học;

-          Các nguồn gây tác động khác.

III. Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụng và kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường

3.1.       Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụng

Mô tả khái quát công nghệ giảm thiểu và xử lý; đánh giá hiệu quả giảm thiểu và xử lý:

- Đối với nước thải

- Đối với khí thải

- Đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại

- Đối với tiếng ồn, độ rung

- Đối với các tác động khác không liên quan đến chất thải

3.2.    Kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường

- Nước thải: lấy mẫu nước thải trước khi xả ra hệ thống cống thoát công cộng; các tiêu chuẩn đối chiếu: TCVN 5945:2005; TCVN 6772:2000;

- Khí thải: lấy mẫu phân tích khí thải tại các nguồn phát sinh, sau hệ thống xử lý (nếu có); các tiêu chuẩn đối chiếu: TCVN 5939:2005; TCVN 5940:2005;

- Chất thải rắn và chất thải nguy hại: thống kê tổng lượng thải; mô tả biện pháp phân loại, lưu giữ; đính kèm các hợp đồng với đơn vị có chức năng trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý.

- Tiếng ồn, độ rung: đo đạc tại các vị trí phát sinh có khả năng gây ảnh hưởng nhiều nhất; tiêu chuẩn đối chiếu: TCVN 5949:1998; TCVN 6962:2001;

- Môi trường không khí xung quanh: các tiêu chuẩn so sánh: TCVN 5937:2005; TCVN 5938:2005;

- Môi trường nước mặt: các tiêu chuẩn so sánh: TCVN 5942:1995; TCVN 5943:1995;

- Môi trường nước ngầm: tiêu chuẩn so sánh: TCVN 5944:1995;

- Môi trường đất: tiêu chuẩn so sánh: TCVN 5941:1995.

IV. Kết luận và kiến nghị

 


B. CÁC BÁO CÁO THỰC HIỆN GẦN ĐÂY

 

TT

Tên công ty

Công việc

Thời điểm

1

CT TNHH đồ chơi CHEE WAH

Quan trắc,lấy mẫu,phân tích

2010

2

CT TNHH HOEV

Quan trắc, lấy mẫu, phân tích, báo cáo

2010

3

CT CP TMCN Thủ đô

Quan trắc, lấy mẫu, phân tích, báo cáo

2009

4

CT CP dư­ợc phẩm Hà Tây

Quan trắc, lấy mẫu, phân tích, báo cáo

2009

5

Tập đoàn Prime Vĩnh Phúc

(4 nhà máy)

Quan trắc, lấy mẫu, phân tích, báo cáo

2009

6

CT CP Primer Phổ Yên

Quan trắc, lấy mẫu, phân tích, báo cáo

2009

7

Bệnh viện đa khoa Sơn Tây

Quan trắc, lấy mẫu, phân tích, báo cáo

2009

8

CT sản xuất phanh Nissin VN

Quan trắc, lấy mẫu, phân tích, báo cáo

2009

9

CT TNHH khuôn đúc TSUKUBA

Quan trắc, lấy mẫu, phân tích, báo cáo

2009

10

CT rư­ợu bia Sài Gòn-Đồng Xuân

Quan trắc, lấy mẫu, phân tích, báo cáo

2009


Sản phẩm cùng loại
Sản phẩm bán chạy
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI THUỘC DA
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM
Hệ thống xử lý nước cấp
Trưng cầu ý kiến
Bạn biết đến website của công ty chúng tôi qua đâuOK Xem kết quảĐang trực tuyến: 9
Lượt truy cập: 777857
2009 © Bản quyền thuộc sở hữu công ty cổ phần Công nghệ môi trường Âu Việt
Địa chỉ: 19/107 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Email :
info@moitruongauviet.com - auviet2006@gmail.com
Điện thoại: 04 3776 5283 - Fax: 04 3776 0596 
Hotline : 0904 40 8858
        
 
thiet ke website cho doanh nghiep,thiết kế website doanh nghiệp